Om undersøgelsen

Forfatterne offentliggør i ”Etik for journalister på nettet” en nordisk undersøgelse af journalisters syn på etik på nettet. Undersøgelsen omfatter journalister i Danmark, Sverige og Finland og blev gennemført i august-september 2013.

Undersøgelsen er lavet per mail via journalistforbundene  Danmark, Sverige og Finland. Studerende og pensionister er ikke med, ligesom andre faggrupper i forbundene, f.eks. kommunikatører heller ikke medvirker. I Danmark er kun et udsnit af journalistmedlemmerne adspurgt, tilfældigt valgt efter begyndelsesbogstav.

Norge er ikke med, da det norske journalistforbund ikke havde mulighed for at deltage samtidig med de tre andre forbund.

Spørgsmålene blev sendt til 12.000 journalister i Sverige, 9.000 i Finland og 6.000 i Danmark. 2.688 svenske journalister har svaret, 1.184 finske og 1.216 danske.
Svarprocenten i alt er 19 procent. De adspurgte er fordelt repræsentativt inden for køn og alder. Det er også undersøgt, om journalister, som ikke selv arbejder på nettet, er underrepræsenterede. Det er ikke tilfældet.

I undersøgelsen havde de adspurgte mulighed for at give fritekstsvar. En række af disse svar optræder i bogen.