Følg #etiknet

Bogens forfattere deler de vigtigste nyheder og aktuelle eksempler om presseetik på nettet via Twitter. Her bruger de hashtagget #etiknet.

Du er meget velkommen til at komme med spørgsmål, ris/ros og dine egne betragtninger ved at bruge hashtagget – eller deltage herunder.